Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia pisemne
dokumenty osobiste: np. akty małżeństwa, urodzenia, zgonu, wszelkie akty z USC; dokumenty notarialne: np. akty hipoteczne, testamenty, intercyzy;
dokumenty firmy: np. statuty, dokumenty z Urzędu Skarbowego, wyciągi z rejestrów
dokumenty techniczne: np. specyfikacje techniczne, dokumenty samochodowe
dokumenty medyczne - wszelkie dokumenty: np. zaświadczenia, wyniki badań

Tłumaczenia ustne
Wykonujemy tłumaczenia w szpitalach, urzędach, bankach i sądach
Tłumaczymy zarówno zawieranie umów u notariusza jak i w firmach.
W nagłych sytuacjach tłumaczymy przez telefon.

Wyślij plik do wyceny

Skontaktuj się z nami