Cursussen Nederlands – inschrijvingen

Cursus: Nederlands voor beginners (niveau A1)
Locatie: Heerhugowaard
Lessen: 15 lessen van 1,5 uur 1 x per week
Aantal uren: 22,5 uur
Cursusprijs: € 750 per deelnemer (incl. BTW en incl. lesmethode)
Startdatum: 19.04, 19.07,  18.10
Tijdstip: 19.30-21.00
Docent: Anna Grobelny

Doelstellingen: De structuur van de Nederlandse taal te leren kennen, zodat door dagelijkse toepassing op de werkvloer basisvaardigheden kunnen worden gebruiken. Het verstaan van alledaagse gesprekken van Nederlandse collega`s, het kunnen lezen van woorden en zinnen om zich de taal eigen te kunnen maken en op een simpele, maar ook voor iedereen duidelijke manier kunnen spreken in alledaagse, eenvoudige situaties op de werkvloer.

Instapniveau: Beginner – A0

Programma
LESMETHODE(N)/BOEKEN:
Werkboek:
Van Start
Informatie over de inhoud van de cursus
– Uitspraak regels
– Het alfabet
– Kennismaken en begroeten: naam, land, woonplaats, taal
– Vragen: “Hoe gaat het?”/Begroeten/Bedanken
– Vervoeging van werkwoorden: ‘hebben’, ‘zijn’, ‘heten’, ‘kennen’, ‘spreken’, ‘wonen’, etc. – regels voor het maken van correcte vormen
– Getallen en nummers/Persoonsgegevens/Hoe spel je dat?
– Een afspraak maken /Dagen/Dagdelen/maanden/seizoenen/
– Extra lesmateriaal: flitskaarten met meest voorkomende zinnen: “Wat zeg je?”/”Wat bedoel je?”/”Hoe gaat het?”/”Geen smoesjes”, etc.

Eindniveau: Beginner – A1

Cursus: Nederlands voor beginners vervolgcursus (onderweg naar A2 niveau)
Locatie: Heerhugowaard
Lessen: 15 lessen van 1,5 uur 1 x per week
Aantal uren: 22,5 uur
Cursusprijs: € 750 per deelnemer (incl. BTW en incl. lesmethode)
Startdatum: 20.05, 19.08, 18.11
Tijdstip: 19.30-21.00
Docent: Anna Grobelny

Doelstellingen: De geleerde structuur van de Nederlandse taal te kunnen gebruiken.
Beter en sneller communiceren met de leidinggevenden.
Geleerde taalkennis in gesprekken op het werk en buiten het werk te kunnen gebruiken in alledaagse situaties.

Instapniveau: Beginner – gedeeltelijk A1

Programma
LESMETHODE(N)/BOEKEN:
Werkboek:
Van Start
Informatie over de inhoud van de cursus
– Tegenwoordige tijd enkelvoud en meervoud
– Zinsbouw: normale hoofdzin/hoofdzin met inversie, vraagzinnen, lidwoorden, ontkenning: niet/geen
– Hulpwerkwoorden: kunnen/willen/mogen/moeten/zullen
– Bijvoeglijk naamwoord, er/hier/daar: plaats
– Voegwoorden: want/of/maar/en/dus, omdat/als/dat, vergelijking: vergrotende trap en overtreffende trap, instructie geven (imperatief)
– Introductie voltooide tijd, voltooide tijd: werkwoorden met “zijn”
– Introductie er + telwoord
– Scheidbare werkwoorden (in tegenwoordige tijd en voltooide tijd)

In deze cursus wordt nadruk gelegd op spreekvaardigheid, want voor veel cursisten is het moeilijk om zich te ontdoen van de angst om in een vreemde taal te spreken. Het is daarom belangrijk om de cursisten zekerder te maken en de barrière van het Nederlands spreken te doorbreken.
Aangeleerde taalstructuren zullen de cursisten in staat stellen om de taal te gebruiken in situaties die betrekking hebben op het heden, het verleden en de toekomst.

Eindniveau: Beginner – volledig A1 – onderweg naar A2

Cursus: Nederlands vervolgcursus (voorbereidingscursus voor NT2 examen B1 niveau)
Locatie: Heerhugowaard
Lessen: 15 lessen van 1,5 uur 1 x per week
Aantal uren: 22,5 uur
Cursusprijs: € 750 per deelnemer (incl. BTW en incl. lesmethode)
Startdatum: 22.06, 21.09,  21.12
Tijdstip: 19.30-21.00
Docent: Anna Grobelny

 In deze cursus worden de cursisten voorbereid voor NT2 examen op B1 niveau. Alle vier de vaardigheden (lezen, schrijven, spreken en luisteren) worden uitvoerig geoefend met authentieke examenstof. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan toegepaste grammatica en uitgebreide woordenschat

Cursus: Engels voor beginners (niveau A1)
Locatie: Zwaagdijk-Oost
Lessen: 15 lessen van 1,5 uur 1 x per week
Aantal uren: 22,5 uur
Cursusprijs: € 750 per deelnemer (incl. BTW en incl. lesmethode)
Startdatum: 27.05, 26.08, 25.11
Tijdstip: 18:30-20:00
Docent: Anna Grobelny

In deze cursus leren de cursisten de basis van het Engels. Veel mensen begrijpen meer dan ze kunnen zeggen en kennen een aantal woorden, maar kunnen deze niet in zinnen omzetten, of zijn bang als ze deze moeten uitspreken.
Deze cursus helpt iedereen die taalbarrière heeft om de angsten te overwinnen en leert wat er nodig is om Engels te gebruiken zowel in dagelijks leven als op de werkvloer! Door gebruik te maken van eenvoudig lesmateriaal dat speciaal voor deze cursus is gemaakt, kunnen de cursisten de opgedane kennis snel toepassen.

Instapniveau: Beginner – A0
Eindniveau: Beginner – A1

Inschrijfformulier voor cursus Nederlands

Het invullen van inschrijfformulier houdt geen deelname aan de cursus in 

Na ontvangst van ingevulde inschrijfformulier nemen we contact met u op.