Kursy niderlandzkiego – zapisy

Kurs: Niderlandzki dla początkujących (poziom A1)
Miejscowość: Heerhugowaard
Ilość: 15 jednostek lekcyjnych po 1,5 godziny raz w tygodniu
Ilość godzin: 22,5
Cena kursu: 750 euro od osoby (incl. VAT oraz podręcznik)
Data rozpoczęcia kursu: 19.04, 19.07,  18.10
Godzina: 19:30-21:00
Prowadzący: Anna Grobelny

Celem kursu jest poznanie struktury języka niderlandzkiego i przyswojenie zasad dotyczących wymowy, tak aby podstawowe umiejętności mogły być wykorzystywane w codziennym życiu zawodowym. Umiejętność czytania słów i zdań w celu przyswojenia sobie języka oraz umiejętność mówienia w sposób prosty i zrozumiały.

Poziom przed rozpoczęciem kursu – początkujący A0

Program
METODA(-Y)/PODRĘCZNIKI:
Podręcznik:
“Van Start”
Informacje o kursie
– Zasady wymowy
– Alfabet
– Wprowadzenie i przedstawianie się: imię, kraj, miejscowość, język
– Pytania: „Jak się masz?”/pozdrowienia/ podziękowania
– Użycie czasowników: „mieć”, „być”, „wiedzieć”, „mówić”, „żyć” itp. – Zasady tworzenia poprawnych form czasownikowych
– Liczby i cyfry / Jak to się pisze?
– Umawianie się na spotkania /Dni/Miesiące/Pory roku
– Dodatkowe materiały dydaktyczne: fiszki z najczęściej używanymi zwrotami: „Co mówisz?”/”Co masz na myśli?”/”Jak się masz?”/”Bez wymówek” itp.

Poziom po ukończeniu kursu – częściowy poziom A1

Kurs: Niderlandzki dla początkujących kontynuacja kursu (kurs przygotowujący do poziomu A2)
Miejscowość: Heerhugowaard
Ilość: 15 jednostek lekcyjnych po 1,5 godziny raz w tygodniu
Ilość godzin: 22,5
Cena kursu: 750 euro od osoby (incl. VAT oraz podręcznik)
Data rozpoczęcia kursu: 20.05, 19.08, 18.11
Godzina: 19:30-21:00
Prowadzący: Anna Grobelny

Celem kursu jest umiejętność posługiwania się poznaną strukturą języka niderlandzkiego.
Lepsze i szybsze komunikowanie się z przełożonymi.
Umiejętność posługiwania się poznanym językiem w rozmowach w pracy i poza nią w codziennych sytuacjach.

Poziom przed rozpoczęciem kursu: początkujący – częściowy poziom A1

Program
METODA(-Y)/PODRĘCZNIKI:
Podręcznik:
Van Start
Informacje o kursie
– Czas teraźniejszy w liczbie pojedynczej i mnogiej
– Struktura zdania: zdanie główne zwykłe / zdanie główne z inwersją, zdania pytające, partykuły, zdania przeczące
– Czasowniki posiłkowe: móc/chcieć/musieć
– Przymiotniki, partykuła „er”; przyimki miejsca: „hier”, „daar”.
– Spójniki w zdaniach: bo/czy/ale/i/więc, /ponieważ/jeśli/że. Porównanie: stopień wyższy i najwyższy przymiotników; wydawanie poleceń
– Wprowadzenie Czas przeszły: czasowniki z „być
– Wprowadzenie – partykuła „er” + liczebnik
– Czasowniki rozdzielnie złożone w czasie teraźniejszym i przeszłym)

Na tym kursie kładziemy nacisk na umiejętność mówienia, wielu uczestnikom kursu trudno jest pozbyć się lęku przed mówieniem w języku obcym. Dlatego ważne jest, aby uczestnicy nabrali pewności siebie i przełamali barierę związaną z mówieniem po niderlandzku.
Wyuczone struktury językowe pozwolą uczestnikom kursu na używanie języka w sytuacjach odnoszących się do teraźniejszości, przeszłości i przyszłości.

Poziom po ukończeniu kursu – początkujący – poziom A1

Kurs: Niderlandzki- kontynuacja kursu (kurs przygotowujący do egzaminu NT2 na poziomie B1)
Miejscowość: Heerhugowaard
Ilość: 15 jednostek lekcyjnych po 1,5 godziny raz w tygodniu
Ilość godzin: 22,5
Cena kursu: 750 euro od osoby (incl. VAT oraz podręcznik)
Data rozpoczęcia kursu: 22.06, 21.09,  21.12
Godzina: 19:30-21:00
Prowadzący: Anna Grobelny

W ramach tego kursu uczestnicy są przygotowywani do egzaminu NT2 na poziomie B1. Wszystkie cztery umiejętności (czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie) są intensywnie ćwiczone na autentycznych materiałach egzaminacyjnych. Ponadto wiele uwagi poświęcamy gramatyce, poprawności w mówieniu oraz bogatemu słownictwu.

Kurs: Angielski dla początkujących (poziom A1)
Miejscowość: Zwaagdijk-Oost
Ilość: 15 jednostek lekcyjnych po 1,5 godziny raz w tygodniu
Ilość godzin: 22,5
Cena kursu: 750 euro od osoby (incl. VAT oraz podręcznik)
Data rozpoczęcia kursu: 27.05, 26.08, 25.11
Godzina: 18:30-20:00
Prowadzący: Anna Grobelny

Podczas kursu kursanci poznają podstawy języka angielskiego. Wiele osób rozumie więcej, niż potrafi powiedzieć, zna niektóre słowa, ale nie potrafi zamienić ich w zdania lub boi się, gdy musi je wymówić.
Ten kurs pomaga wszystkim osobom z barierą językową przezwyciężyć strach i nauczyć się, jak używać języka angielskiego w życiu codziennym i w miejscu pracy! Korzystając z prostych materiałów dydaktycznych stworzonych specjalnie na potrzeby tego kursu, kursanci mogą szybko zastosować zdobytą wiedzę.

Poziom początkowy: A0
Poziom końcowy: A1

Formularz zapisu na kursy językowe j. niderlandzkiego

Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z udziałem w kursie.

Po wypełnieniu formularza skontaktujemy się z Tobą, aby omówić szczegóły.